a

這是越河老師親手製作的越南語創意字母。在這學習單元裡字形與圖形融成一體,讓小朋友可以“望圖生意”,也可以免費下載學習練習寫越南語傳統字母。

đây là chữ cái tiếng Việt  do cô giáo Việt Hà tự tay vẽ,trong phần học tập chữ cái , chữ c  ái và hình vẽ hòa thành một khối, có thể nhìn tranh hiểu ý , cũng thể miễn phí tải về luyện tập viết chữ cái truyền thống Việt Nam.

文章標籤

越南語教學 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()